Isnin, Mac 29, 2010

Sama Tapi Tak Serupa

Menurut JSIS, terdapat empat istilah bagi menyatakan sifat setem keluaran bersama. Keempat-empat istilah ini jika diikutkan maksudnya sama dalam bahasa Melayu. Namun begitu, saya akan terjemahkannya menggunakan istilah bahasa Melayu yang paling tepat bagi memudahkan pemahaman anda semua.

Istilah-istilah bahasa Inggeris yang dimaksudkan ialah identical, same, similar dan equivalent. Setelah meneliti Kamus Dewan saya memutuskan untuk menggunakan istilah seiras, sama, serupa dan setara bagi menterjemahkan setiap istilah bahasa Inggeris yang digunakan. 

Istilah seiras (identical) merujuk kepada setem yang tiada perbezaan daripada segi reka bentuk, melainkan nama negara dan nilai setem. Namun begitu terdapat hanya sedikit perbezaan kecil pada format keluaran setem setiap negara, contohnya, susunan setem.

Istilah sama (same) pula merujuk kepada setem yang sama dan tiada langsung perbezaan yang kelihatan, menggunakan format yang sama dan warna serta saiz yang berpadanan, melainkan nama negara dan nilai setem sahaja yang berbeza.

Istilah serupa (similar) merujuk kepada setem yang hampir serupa, tetapi terdapat perbezaan daripada segi reka bentuk, warna atau saiz. Mudah terkeliru kerana ia hampir menyerupai setem seiras (identical).

Akhir sekali istilah setara (equivalent) merujuk kepada reka bentuk atau gambar yang hampir serupa dan mempunyai kaitan antaranya tetapi direka bentuk atau dilukis oleh pereka bentuk atau pelukis yang berbeza.

Diharapkan anda semua dapat memahami dengan jelas istilah-istilah yang digunakan. Artikel ini agak sukar untuk diterjemahkan. Namun begitu, berbekalkan pengalaman mempelajari subjek 'Penterjemahan Bahasa' di universiti dahulu, sedikit sebanyak ia membantu saya menterjemahkan artikel ini dengan mudah. 

Tiada ulasan: